Woordenlijst

Learn essential terms with the help of our alphabetically ordered introduction to the world of CFDs, FX and binaries

#
60-Second Option

Ook bekend als Quick Option. Een binaire trade met een vervaltijd van 60 seconden.

a
American Option

Anders dan bij Europese Opties (binair) kan een Amerikaanse optie worden uitgeoefend op elk moment gedurende de looptijd. U hoeft niet te wachten tot de expiratietijd om hem uit te oefenen, dehalve is de waarde van de optie hoger.

Op te nemen bedrag (Amount for Withdrawal)

Wanneer u een bedrag wild opnemen van uw tradovest account, dient u minstens een bedrag van $100 op te nemen bij een bankoverschirjving en minimum van $50 bij ander betaalmethoden.

Vraag (Ask)

De marktprijs waarbij handelaren een financiele asset kopen. De vraagprjis is een parameter die gebruikt word om de spread en de aflooptijd van een asset te bepalen.

Vraagprijs (Ask Price)

De prijsquotering gebruikt door de marketmaker om de onderliggende valuta te verkopen.

Waarde/Onderliggende waarde (Asset/Underlying Asset)

Een term die de verhandelbare derivaat beschrijft diens prijs kan worden afgeleid van een andere waarde. Derivaten worden geruild voor geld en zijn niet inclusief de overdracht van het werkelijke prodcut. Onderliggende waarden worden gebruikt wanneer handelaren een contract aangaan gebasseerd op de prijs van deze waarde zonder de noodzaak het in eigendom te hebben.

Waarde onderverdelingen (Asset Sub-categories)

VALUTA - zoals EUR/USD, EUR/GBP, AUD/USD, etc.
AANDELEN - zoals Google, Coca-Cola, Amazon, etc.
GRONDSTOFFEN - zoals goud, koffie, ruwe olie, etc.
INDICES - zoals NASDAQ, FTSE, CAC40, etc.

At-the-Money (ATM)

Wanneer een positie is gesloten terwijl de huidige prijs van de onderliggende waarde is precies hetzelfde als wanneer de posities was geopendd.

Beschikbare Marge (Available Margin)

De fondsen beschikbare om te handelen ( en niet op dat moment gebruikt voor open posities)

b
Balans

Het totale bedrag op uw handelsrekening, exclusief winsten en verliezen van huidige openen posities.

Biedprijs

De prijsquote waarvoor de marketmaker de waarde zal kopen.

Binaire Opties

Een handelsinstrument dat een vaste voorafgestelde uitbetaling (wins) bied, als de richting van de waardeontwikkeling van de prijs ten opzichte van de openingskoers goed is voorspeld op de expiratietijd.

c
Call (of OMHOOG)

Een call optie is geopend wanneer een handelaar speculeert dat de prijs van een waarde boven de strike prijs van de eindigt op de expiratie tijd.

Huidige prijs

De huidige marktprijs van de onderliggende waarde. Wanneer de posities is geopend wordt deze prijs de strike-prijs. De huidige martkprijs van een waarde word objectief bepaald door real time data leveranciers.

e
Start koerse/Uitoefen prijs (Entry Rate/Strike Price)

De marktprijs van een waarde wanneer een positie word uitgevoerd.

Equity

Uw handelsbalans inclusief de winst en verlies van alle open posities.

Expiratie tijd

Een vervaldatum is de deadline voor de contract van een positie. De vervaldatum is een vitale factor in de uitkomst van de binaire positie. De verschillende uitlooptijden die voor elke onderliggende activa worden verstrekt, variëren afhankelijk van de marktomstandigheden.

Dekking van mogelijk uitstaand risico (Exposure Coverage)

Het netto risico (%) wat gedekt is door uw vermogen.

f
Fundamentele Analyse

Een methode om de prestatie van een financiele activa te evalueren in een poging om zijn intrinsieke waarde te meten, door de economische, financiële en andere kwalitatieve en kwantitatieve factoren te onderzoeken. Het doel van de fundamentele analyse is het onderzoeken en controleren van factoren die de marktprijs van de activa kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn vrij gevarieerd en omvatten de prestaties, de omzet, de kosten, de verplichtingen, de industriële omgeving, enz.

g
GTC (Good-Till-Cancelled) Order

Een soort limietorder dat actief is totdat het is vervuld of geannuleerd. In tegenstelling tot een dagorder kan een GTC-bestelling actief blijven voor een onbepaald aantal handelssessies.

Over het algemeen zijn de GTC-orders meestal vooraf ingesteld om tussen de 30-90 dagen te verlopen nadat de positie is geopend.

h
Hoog/Laag Positie

Een soort binaire positie waarin u kunt bepalen of de marktprijs van het instrument boven (Hoog) of lager dan (Laag) de huidige marktprijs zal verlopen op een vooraf bepaalde vervaldatum (60 seconden tot 1 maand).

i
If Done Order

Een "If Done Order" bestaat uit twee afzonderlijke orders: een primaire order die wordt uitgevoerd zodra de marktomstandigheden het toelaten en een secundaire order die alleen wordt geactiveerd als de eerste order wordt uitgevoerd.

In-the-Money (ITM)

Een situatie waarbij de startprijs voor een call positie lager is dan de marktprijs van de onderliggende activa of dat de startprijs van een put positie hoger ligt dan de marktprijs van de onderliggende activa. Over het algemeen wordt elke positie die opbrengst oplevert na afloop beschouwd als een ITM-positie.

l
Hefboom (Leverage)

De capaciteit om een ​​beleggingspositie van grotere waarde te houden dan uw eigen vermogen. De hefboomwerking wordt meestal in verhoudingen weergegeven. TRADEINVEST90 biedt een hefboomverhouding die varieert van 25: 1 tot 200: 1 (vermenigvuldigd met het geïnvesteerde bedrag).

Limiet opdracht

Gewoonlijk gebruikt om een ​​markt te betreden en winst te nemen op voorgedefinieerde niveaus. Limietorder stelt u in staat om de prijs te bepalen waarop u een onderliggende activa wilt kopen of verkopen. Een limietorder is zeer handig in volatiele markten, waar elke seconde kan leiden tot grote prijsdalingen of stijgingen.

m
Maintenance Margin

De minimale accountwaarde die een investeerder moet onderhouden om een ​​of meer futurescontracten te houden. Om ervoor te zorgen dat uw open posities actief zijn, zorg ervoor dat uw eigen vermogen het onderhoudsmargeniveau overschrijdt. Anders zal de positie automatisch sluiten.

Margin Call

Een situatie waarin uw eigen vermogen lager ligt dan de vereiste "Maintenance Margin". Wanneer dat gebeurt, wordt u onderworpen aan een margeoproep om de situatie te verhelpen. Om te voorkomen dat uw posities voor u gesloten worden, is het beter om openstaande posities te sluiten of te verminderen of extra geld te storten om uw posities te dekken.

Margin Gebruik

Een term die gebruikt word om het percentage van het volledige eigen vermogen dat u momenteel gebruikt in uw openstaande posities te omschrijven. Het is uiterst belangrijk om uw margegebruik vooraf te regelen voordat u uw handelsstrategieën beoogt.

Market Maker

Een instelling of persoon die bied en vraag prijzen quoteert voor specifieke aandelen of andere vehandelbare waardepapieren die het in zijn bezit heeft en is bereid en in de gelegenheid om deze waardepapieren te kopen of verkopen op elk gewenst moment.

n
Net Exposure

Verwijst naar de som van de nominale waarde van uw accountposities die zijn omgezet in de basisvaluta van uw account. In Forex trading beschrijft het de totale waarde van al uw forexposities die zijn omgezet naar de basisvaluta van uw account.

o
One Touch Option

Een binaire positie type waarin u een waarde (prijs) vooraf bepaalt die de onderliggende activa moeten bereiken voordat deze verstrijkt. De prijs van de onderliggende activa hoeft deze waarde (prijs) slechts eenmaal gedurende de levensduur van de positie te bereiken.

Open P&L

Geeft de totale ongerealiseerde winst- en verliescijfers voor de openstaande posities in uw handelsrekening weer.

Order Uitvoering

De voltooiing van een koop- of verkooporder voor een financiele activa. De uitvoering van een order gebeurt wanneer het volledig is gevuld, in plaats van wanneer het door de belegger wordt geplaatst. De rol van de broker is om te bepalen wat de beste manier is om de positie uit te voeren en waar naartoe te leiden.

Out of the Money (OTM)

De staat van een optie, wanneer de prijs van de onderliggende activa lager is (in het geval van een call optie) of hoger (in geval van een put optie) dan de startprijs van de optie. In het geval dat de optie wordt uitgevoerd, zal de belegger verlies lijden.

p
PIP

Een PIP (Punt in Percentage) is de kleinste prijsbeweging die een bepaalde wisselkoers maakt op basis van veranderende marktomstandigheden. Bijvoorbeeld in grote valutaparen, zou een PIP de vierde decimaal vertegenwoordigen: 0.0001.

Positie

Elke vorm van investering in een valutapaar, voorraad, grondstof of index. Een positie kan zowel flat, long of short, winstgevend of nutteloos zijn, afhankelijk van de marktbewegingen.

Put

Een put-optie wordt geopend wanneer een handelaar voorspelt dat de prijs van een activa bij het vervallen van de positie lager zal zijn dan de start prijs van de positie.

r
Range Option

Een binair handelstype dat u toelaat om te beslissen of de positie binnen of buiten een bepaalde prijsbereik zal verlopen. Bij een call optie moet de prijs hoger zijn dan de startprijs en lager dan de bovengrens en voor een put (BENEDEN) optie moet de prijs lager blijven dan de startprijs en hoger dan de ondergrens.

Rollover

Een situatie waarin een positie wordt behouden nadat de markt is gesloten. Derhalve rolt het over naar de volgende handelsdatum, wat ervoor zorgt dat swap kosten of krediet wordt verworven. Rollover / swap tarieven worden berekend in punten en worden automatisch omgezet in de valuta van de rekening.

s
Spread

Traditioneel vertegenwoordigd in pips, spread is het het prijsverschil tussen waar een handelaar een onderliggende activa kan kopen of verkopen. Spreads zijn gebaseerd op de "Koop" en "Verkoop" prijzen van onderliggende activa en ze zijn vaak variabel.

t
Technical Analysis

Een analysemethode (methodologie) die wordt gebruikt om een ​​onderliggende financiele activa te evalueren door de statistische gegevens te onderzoeken die verband houden met zijn historische prestatie. Het is bedoeld om te helpen bij het maken van koop- en verkoopbeslissingen met behulp van marktstatistieken. Het betreft voornamelijk het bestuderen van kaarten en grafieken om mogelijke patronen te detecteren die indicatoren kunnen vormen voor toekomstige marktprestaties.

Handelstijden

De periode tussen de starttijd en eindtijd van elke markt en activa en dus wanneer een trade kan worden uitgevoerd.

Trend

Heeft verband met de algemene beweging of richting van een markt of van de prijs van een activa. Trends kunnen variëren in lengte van kort tot middel tot langetermijn. Herkenning van een bepaalde trend stelt handelaren in staat om geinformeerde veronderstellingen te maken over de toekomstige marktprijzen.

Lorem Ipsum is simply dummy tex

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make.

Earn Cash Rewards
Hoe Wint U De Competite

De competitie is gratis voor alle tradovest traders. Wanneer u fondsen stort op uw rekening kwalificeert u zich automatisch om mee te kunnen doen De handelaar met de hoogste score – wint. De score is een combinatie van het aantal afgesloten posities vermenigvuldigd met de waarde van uw account type.

Hoe meer u handeld - hoe meer kans op succes!

Win Geld Prijzen
Laat ons u terugbellen